In archivio 307 proverbi siciliani
 • “Ci dissi 'u papici 'a nuci: « dammi tempu ca ti pèrciu ».”
  [Tag:costanza]
 • “La morti a tutti trova e lu munnu s'arrinova.”
 • “Pisci cottu e carni cruda.”
  [Tag:carne, cibo, pesci]
 • “Ognunu havi li so' guai, cui cchiù picca, cui cchiù assai.”
  [Tag:problemi]
 • “Libertà e tozzi duri.”
 • “Cani affamatu nun timi vastuni.”
  [Tag:cani]
 • “Donna, focu e mari fannu l'omu piriculari.”
  [Tag:fuoco]
 • “Ogni mali nun veni pri nòciri.”
  [Tag:male]
 • “Petra disprizzata, cantunera di muro.”
 • “Juramenti d'amuri e fumu di ciminia, l'acqua li lava e lu ventu si li carrìa.”
   
In evidenza