In archivio 307 proverbi siciliani
 • “Cui voli manciari patidduzzi, s'havi a vagnari li piduzzi.”
  [Tag:sedere]
 • “Una bedda jurnata nun fa stati.”
  [Tag:primavera]
 • “Attacca l'asinu unni voli lu patruni; vegna lu lupu e si lu pozza manciari.”
  [Tag:asino, padroni, potere]
 • “Metti lu pani a li denti ca la fami si risenti.”
 • “Nun c'è artari senza cruci.”
  [Tag:religione]
 • “Megghiu friscu di chiazza ca friscu di sfilazza.”
 • “Cchiù nn'ammazza la gula chi la spata.”
 • “Cu' è nimicu di li cani, è nimicu di li cristiani.”
  [Tag:affetto, cani]
 • “Pani d'un jiornu e vinu d'un annu.”
  [Tag:cibo, pane, vino]
 • “Lu porcu dici: dammi ca ti dugnu, nun mi cuntari né misi né anni.”
In evidenza